به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در جلسه دویست بیست و چهارم شورای مرکزی که روز دوشنبه هفتم اسفند ماه  با حضور مقام عالی وزارت  با ریاست مهندس رجبی  رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و دبیری دکتر جواهری در محل شورای مرکزی تشکیل شد دکتر طاهره نصر تاکید کرد نباید تنها تصویری صنفی از سازمان نظام مهندسی ساختمان ارایه شود و این مورد تعارض منافع است، چرا که سازمان در راستای تهیه نظامنامه هایی که بسیاری از مشکلات تعارض منافع را بصورت فنی و حرفه ای حل میکند فعالیت کرده است. 

همچنین اذعان داشت: متاسفانه در یک سال گذشته فرصت برای ارایه جنبه ها و فعالیت های مثبت سازمان فراهم نشده است.

دکتر طاهره نصر ضمن تاکید بر تعامل سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی، تهیه نظامنامه های طراحی، محاسبه، نظارت و اجرا را که به زودی به وزارتخانه ارایه میشود نقطه عطفی برای نگرش مثبت وزارتخانه به فعالیتهای سازمان دانست.

همچنین از تهیه و تدوین شرح خدمات مهندسی برای رشته های هفتگانه اطلاع داد که با توجه به اینکه بازنگری شرح خدمات بعد از ١٨ سال صورت گرفته، شرایط روز جامعه درنظر گرفته شده و این بار به هفت رشته ساختمانی توجه شده است. این شرح خدمات نیز برای تعامل با وزارتخانه ظرف هفته اینده به وزارت راه و شهرسازی ارسال خواهد شد.

 

Print Friendly, PDF & Email