به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی مهندس حسن قربانخانی با اشاره به این‌که به طور مشخص درماده ۳۷ قانون منابع درآمدی سازمان‌ها را تعریف کرده است، اظهار کرد: در این ماده گفته شده درصدی از حق‌الزحمه مهندسان درباره کارهای ارجاع شده به سازمان پرداخت شود.

وی با بیان این‌که سازمان‌های استان درصدی را به‌عنوان ارجاع کار برداشت می‌کنند، تصریح کرد:‌ با مسئولان وزارت راه و شهرسازی -درباره ابلاغیه لغو کسر برداشت ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر- هم که صحبت کردیم،‌ نظر آنها این نبوده که سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها نمی‌توانند پول برداشت کنند. بحث این است که مجامع نظام مهندسی ساختمان میزان برداشت از حق‌الزحمه را تعیین کنند نه بر اساس درصد قبلی.

وی با تاکید بر این‌که وزارت راه و شهرسازی با ابلاغیه به دنبال کمک به سازمان‌های نظام مهندسی است، افزود: در برخی استان‌ها ۵ درصد کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و مجامع می‌توانند بیشتر تصویب کنند؛ ۱۰ درصد، ۱۵ درصد یا ۲۰ درصد.

وی بیان کرد: مجمع عمومی عالی‌ترین مقام در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها نظر داده و آنرا تصویب کند، بنابراین اگر یک مجمع عدد ۲۰ درصدی را تصویب کند کسی نمی‌تواند اعتراض کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران گفت: ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به سازمان‌ها کمک می‌کند که به جای ۵ درصد عددهای بیشتری را دریافت کرده تا بتوانند سازمان‌ها را اداره کرده و بهتر عمل کنند.

به گزارش تسنیم، وزیر راه و شهرسازی ۲۶ دیماه امسال در ابلاغیه‌ای دریافت ۵ درصد کمیسیون از محل حق نظارت مهندسان ناظر توسط سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌های سراسر کشور را لغو کرد.

 

Print Friendly, PDF & Email