به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سیزدهمین جلسه گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی، با حضور اعضا در محل سازمان تشکیل شد.

در ابتدا  مهندس وثیق نیا رییس گروه تخصصی در خصوص مفاد صورتجلسه کمیسیون هم ارزی و نیز شرح خدمات و بررسی آن در کمیسیون خدمات مهندسی گزارشی را ارائه نمود

در ادامه مقرر گردید به منظور پیشبرد امور تشکیل کارگروه های آموزش – صلاحیت اشتغال – مبحث انطباق شهری ساختمان و امور استانی، در تاریخ سه شنبه ۹۶/۱۲/۸ تشکیل جلسه داده و گزارش های آن در گروه تخصصی مطرح شود همچنین با تمرکز بر اجرایی شدن و همسان سازی فعالیت مهندسان شهرساز، جلسه گروه تخصصی شهرسازی با نمایندگان استان در نیمه هرفصل تشکیل گردد.

ضمناً کارگروه دیگری تحت عنوان امور استانی متشکل از آقایان وظیفه شناس،صبری ، غیاثی نیا و کرباسی تشکیل و امور مربوط به جلسات با نمایندگان نیز توسط آقای مهندس وظیفه شناس و مرعشی پیگیری شود ضمناً برای برگزاری جلسه گروه تخصصی در استان البرز پیگیری لازم به عمل آید.
Print Friendly, PDF & Email