به گزارش شهریار، داوود طالب نژاد افزودبعد از اتمام عملیات های زیرسازی و بتن ریزی و جدول گذاری فضای سبز ضلع شرقی در خیابان درحال احداث ۵۵ متری امتدادسه راهی ارتش ، خاکریزی فضای سبز ضلع شرقی توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ تبریز پایان یافت.

وی اظهار داشتبعداز پایان یافتن عملیات های زیرسازی و بتن ریزی و جدول گذاری فضای سبز ضلع شرقی خیابان در حال احداث ۵۵ متری امتداد سه راهی ارتش به میدان شهید ناصر مقدم در کمربندی میانی ، خاکریزی فضای سبز ضلع شرقی این خیابان را به اتمام رساندند.

طالب نژاد تصریح کرد: مسیر فضای سبز و پیاده رو خیابان در حال احداث ۵۵ متری امتدد سه راهی ارتش با طراحی خاص و منحصر به فرد منظر زیبایی را در معرض دید شهروندان قرار خواهد داد .

شهردار منطقه ۳ ادامه داد: بعداز پایان یافتن عملیات های زیرسازی و بتن ریزی و جدول گذاری فضای سبز ضلع شرقی خیابان در حال احداث ۵۵ متری امتداد سه راهی ارتش به میدان شهید ناصر مقدم در کمربندی میانی ، خاکریزی فضای سبز ضلع شرقی این خیابان را به اتمام رساندند.

طالب نژاد متذکر شد: مسیر فضای سبز و پیاده رو خیابان در حال احداث ۵۵ متری امتدد سه راهی ارتش با طراحی خاص و منحصر به فرد منظر زیبایی را در معرض دید شهروندان قرار می دهد.

منبع. شهریار نیوز

Print Friendly, PDF & Email