تمرینات تیم تراکتورسازی ظهر امروز با شادابی خاصی پیگیری شد.

سرخپوشان تمرینات بدنی و کار با توپ خود را زیر نظر کادرفنی پیگیری کردند.

این تمرین که بمدت ۸۰ دقیقه پیگیری شد به کارهای بدنی و پاس تک ضرب و دو ضرب اختصاص داشت .

گلر ها نیز زیر نظر مربی خود تمرینات اختصاصی را برگزار کردند و در قسمتی از تمرین همراه بازیکنان تمرین گروهی کردند.

منبع : باشگاه تراکتورسازی تبریز

Print Friendly, PDF & Email