شهردار تبریز در دیدار با خانواده شهیدان نوحه خوان گفت: امنیت امروز کشور را مدیون شهدا هستیم و این را باید همه مدیران شهرداری بدانند. به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر در دیدار با خانواده شهیدان نوحه خوان با بیان اینکه پس از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب آرمان های ما تغییر نکرده است گفت: تمایز انقلاب اسلامی ما با تمام انقلاب های جهان این است که امروز پس از ۴۰ سال هنوز بر سر آرمان های اول انقلاب هستیم. او افزود: حضور خانواده شهدا یکی از مهمترین عواملی است که باعث شده آرمان های انقلاب تغییر نکند و بر سر همان اصول بمانیم. شهردار تبریز با اشاره وضعیت امنیت در کشورهای اطراف گفت: از ابتدای انقلاب در برابر مستکبرین جهان ایستاده ایم و از این امنیت بالا برخورداریم در حالیکه کشورهای اطراف ما با همان کشورها هم پیمان هستند و وضعیتشان را همه مشاهده می کنند. شهین باهر با تاکید بر اینکه امنیت امروز کشور را مدیون ایثار شهدا و صبر خانواده معظم شهدا هستیم اظهار داشت: به همه مدیران شهرداری اعلام می کنم باید بدانند امنیت کشور و هر آنچه که امروز داریم را مدیون شهدا و خانواده هایشان هستیم. شهردار تبریز ادامه داد: دیدار با خانواده شهدا برای ما تلنگری است تا به خودمان یادآوری کنیم شهدای ما بدون چشم داشت جانشان را تقدیم انقلاب کرده اند در حالیکه ما امروز نهایتا دو ساعت بیشتر کار می کنیم

Print Friendly, PDF & Email