بر اساس آیین نامه تکریم ارباب رجوع و نیاز به پاسخ گویی مدیران ارشد به درخواست های مردم و ایجاد ارتباط پل میان مردم و مسئولین، ملاقات عمومی دیرکل راه و شهرسازی برگراز شد.

در این ملاقات تعداد بیست و پنج نفر از مراجعه کنندگان اعم از زن و مرد در حوزه های مختلف اداره کل همچون املاک و حقوقی، مسکن، مسکن مهر، اسناد و دیگر حوزه های مرتبط با مدیر کل دیدار و مشکلات خود را بیان کردند.

منبع. اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

Print Friendly, PDF & Email