۱۰۰ تن قیر رایگان در اختیار شهرداری میانه قرار گرفت.

در راستای سیاست های بازآفرینی و در ادامه آسفالت معابر شهرهای استان با استفاده قیر رایگان تامین شده توسط اداره کل راه و شهرسازی استان، مقدار ١٠٠ تن قیر در اختیار شهرداری میانه قرار گرفت.

به گفته فرهاد سعیدی، سرپرست اداره هماهنگی ستادهای بازآفرینی شهری پس از بازدید وی به همراه نایب رئیس و یکی از اعضای شورای شهر میانه و رئیس اداره راه و شهرسازی میانه از آسفالت اجرا شده توسط شهرداری در محلات هدف بازآفرینی میانه مقدار ٨٠ تن قیر رایگان نیز به شهر میانه اختصاص یافته که به زودی و با تکمیل مدارک به شهرداری میانه تحویل خواهد شد.

منبع. اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

Print Friendly, PDF & Email