به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، در این توضیحات معاون وزیر راه و شهرسازی از اجرایی شدن شیوه نامه مذکور از ابتدای سال ۹۸ خبر داده است.

دکتر حامد مظاهریان  در این متن که با عنوان شیوه نامه جدید ارتقاء پایه مهندسان منتشر شده است آورده است:بیش از یک دهه از ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی نحوه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی و برگزاری دوره‌های مصوب می گذرد. اگرچه در طی این مدت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعددی در مورد آموزش مهندسان ابلاغ و اصلاحاتی در مفاد آنها اعمال شده، اما لزوم توجه به سامانه های مناسب و نوین آموزشی و ضرورت آشنایی مهندسان با آخرین تحولات علمی، اهمیت بازنگری در شیوه‌ نامه ها را بیش از پیش مشهود کرده است.

وی می افزاید:از این رو و در ادامه روند اصلاحات در این بخش، همکارانم در یک ماموریت جدید با استفاده از نظرات اساتید و صاحب‌نظران، ادارات کل راه و شهرسازی و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، ضمن شناسایی نارسائی ها و کاستی های موجود و استفاده حداکثری از ظرفیت سازمان های نظام مهندسی و مراکز معتبر آموزش عالی، پیشنهادی برای اصلاح شیوه نامه موصوف تهیه کردند. نهایتاً و پس از رایزنی های لازم و تصویب موضوع در شورای آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان، شیوه‌نامه اصلاحی نحوه تمدید و ارتقای پایه پروانه اشتغال به‌کار مهندسی را هفته پیش ابلاغ کردم.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه می نویسد:اجمالاً و برای تنویر اذهان به برخی از رویکردهای اصلاحی و اهم تغییرات انجام شده می پردازم. ضمناً شیوه‌نامه‌های مدرسان و مجریان آموزشی نیز در دستور کار برای اصلاح و بازنگری قرار گرفته و به زودی ابلاغ خواهد شد.

حامد مظاهریان رویکردهای اصلاحی شیوه نامه جدید ارتقاء پایه مهندسان را به شرح ذیل برشمرد:

شناسایی اشکالات و رفع کاستی های شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های فعلی آموزش.

 توجه به نیازهای آموزشی مهندسان متناسب با شرایط روز و فناوری‌های نوین.

 افزون کردن نقش سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان در ارتقای دانش فنی مهندسان و ترویج مقررات ملّی ساختمان.

لزوم برنامه‌ریزی موثر برای آموزش‌های ورود به حرفه و کارآموزی .

اصلاح فرآیند‌های آموزشی متناسب با شیوه‌های نوین آموزش و آموزش‌های الکترونیکی.

 لحاظ کردن نظرات و پیشنهادات ادارات کل راه و شهرسازی، شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان و سازمان‌های استانی.

وی اهم تغییرات را در پایین آورده است:

تشکیل شورایی تحت عنوان «شورای آموزش و ترویج» با حضور نمایندگان شورای مرکزی و اساتید صاحب‌نظر دانشگاهی و حرفه‌ای برای بررسی و تایید فرآیند های آموزشی و ترویجی

میسر شدن برگزاری دوره‌های آموزشی بصورت مجازی.

انجام سنجش پایان دوره‌های آموزشی ارتقاء توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها.

 اصلاح عناوین و سرفصل دوره‌های آموزشی موجود و تعریف دوره‌های آموزشی جدید در رشته‌های هفتگانه مهندسی ساختمان.

پیش‌بینی دوره‌های آموزشی، همایش‌ها و کارگاههای تخصصی ویژه تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی.

انجام مصاحبه حضوری برای تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی گروه‌های سنی بالای ۷۰ سال توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان، برای اطمینان از برقرار بودن شرایط جسمی لازم برای ارایه خدمات مهندسی .

 پیش‌بینی طرح کارآموزی دانش‌آموختگان متقاضی ورود به حرفه مهندسی.

 یش‌بینی دوره‌های آموزشی تکمیلی ویژه مدرسان دوره‌های آموزشی.

 استفاده از دانش و تجربه افراد حرفه‌مند بعنوان دستیار در برگزاری دوره آموزشی.

وی در پایان بیان می کند: پیش بینی شده تا شیوه‌نامه‌ آموزشی جدید پس از اجرای آن که از ابتدای سال ۱۳۹۸ خواهد بود به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت نیاز و با همفکری با سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد بازنگری قرار گیرد.

منبع. پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

Print Friendly, PDF & Email