استقرار روش نوین هزینه یابی جریان مواد (MFCA) برای اولین بار در کشورتوسط شرکت پتروشیمی تبریز

به گزارش نصر، روش نوین هزینه یابی جریان مواد که تحت عنوان استاندارد ایزو ۱۴۰۵۱ نیز از سال ۲۰۱۱ به دنیا ارائه شده است به دنبال حل همزمان سه چالش اساسی افزایش بهره وری، کاهش ضایعت و کاهش قیمت تمام شده محصولات و خدمات می باشد.

با اعمال این روش قدرت رقابت شرکت ها در بازارهای جهانی افزایش یافته و مشکلات زیست محیطی آن ها کمتر خواهد بود. این روش در دهه۹۰ در آلمان شروع شده و بعد از آن در کشور ژاپن فعالیت های زیادی صورت گرفته و در بیش از ۳۰۰ واحد تولیدی، خدماتی و اداری مورد استفاده قرار گرفته و توسط سازمان بهره وری آسیایی به کشورهای عضو استفاده از آن ابلاغ شده است.

در ایران روش MFCA برای اولین بار در شرکت پتروشیمی تبریز توسط تیمی از دانشگاه صنعتی سهند استرار یافته است. این پروژه در سال ۱۳۹۱ شروع و در سال ۱۳۹۶ خاتمه یافته است.

لازم به ذکر است برای اولین بار در دنیا نرم افزار اختصاصی روش MFCA  توسط تیم مجری پروژه تحت عنوان MFCAsute تهیه و در اختیار شرکت پتروشیمی تبریز قرار گرفته است. درنظر می باشد محاسبات ضایعات و قیمت تمام شده محصولات و ضایعات با این نرم افزار انجام گیرد.

باشروع پروژه و شناسایی و قیمت گذاری ضایعات تولیدی در شرکت پتروشیمی تبریز گزارش های مرتب به سازمان ملی بهره وری ارسال گردید. به منظور امکان دستیابی به اثرات ملموس تر در این پروژه دوره آموزشی MFCA در سال ۲۰۱۳ به میزبانی شرکت پتروشمی تبریز و باهمکاری سازمان بهره وری آسیایی و سازمان ملی بهره وری برگزار و ۲۵ نفر از سازمان ها و شرکت های معرفی شده از کشور آموزش دیده اند. در ادامه با پشتیبانی سازمان بهره وری آسیایی کمیته ملی هزینه یابی جریان مواد برای ترویج آن درسطح کشور و استفاده از آن در کاهش ضایعات صنایع و قیمت تمام شده محصولات تشکیل شده است. این کمیته با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت شهرک های صنعتی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، دانشگاه های کشور و سازمان ملی بهره وری تشکیل گردیده است.

از جمله فعالیت های کمیته ملی MFCA بررسی گزارش های استقرار در صنایع و سازمان ها می باشد. شرکت پتروشیمی تبریز افتخار دارد به عنوان اولین صنعت در کشور گواهی نامه تائید استقرارMFCA براساس استاندارد ایزو ۱۴۰۵ را اخذ می نماید. این گواهی نامه سه سال اعتبار داشته و بعد از آن بایستی ممیزی مجدد صورت گیرد.

منبع:نصر نیوز

Print Friendly, PDF & Email