حمایت رهبر حزب سعادت ترکیه از ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا

رهبر حزب سعادت ترکیه در خصوص تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت: این تحریم‌ها غیر قانونی بوده و آمریکا باید دست از ژاندارمی دنیا بردارد.

، “تمل کارا ملا اوغلو” رهبر حزب سعادت در نشست هفتگی حزب در خصوص تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت: این تحریم‌ها غیر حقوقی و غیر قانونی بوده و آمریکا باید دست از ژاندارمی دنیا بردارد.

وی افزود: ترکیه به عنوان یک کشور اسلامی باید در مقابل این تصمیم بایستد. در این خصوص خواستار اعتراض حزب حاکم هستم، از آمریکا نترسید، از خدا بترسید. کسی حق ندارد از آنسوی قاره‌ها آمده و چینش در خاورمیانه را تغییر دهد بلکه سرنوشت این منطقه را مردم آن رقم خواهند زد، نه آمریکا و سایر کشورهای امپریالیسم دنیا.

پس از تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا علیه ایران، بسیاری از کشورها از جمله ترکیه، آن را عملی غیر حقوقی و غیر قانونی خوانده و اعلام کردند که از آن تبعیت نخواهند کرد.

تسنیم

Print Friendly, PDF & Email