تاکید حکیم بر لزوم تکمیل کابینه عبدالمهدی/ دیدار سفیر ایران با وزیر برق عراق

رئیس جریان حکمت ملی عراق بر لزوم تسریع در تکمیل کابینه عادل عبدالمهدی تاکید کرد.

 به نقل از الفرات،‌عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق بر لزوم تسریع در تکمیل کابینه وزارتی این کشور تاکید کرد تا بتواند طرح های خدماتی و توسعه خود را در دستور کار قرار دهد.

حکیم در جریان دیدار ایاکوب برادا سفیر رومانی بار دیگر بر حمایت خود از دولت عراق تاکید کرد.

دیدار سفیر ایران با وزیر برق عراق

سفیر ایران در بغداد با وزیر برق عراق دیدار و راه های همکاری مشترک بین عراق و ایران در زمینه برق را بررسی کرد.

براساس بیانیه دفتر لوی الخطیب وزیر برق عراق، ایرج مسجدی بر آمادگی ایران برای حمایت کامل از عراق و به طور خاص وزارت برق این کشور با همه امکانات و تجارب تاکید کرد.

وی افزود: عراق و ایران به هم نیاز دارند و پیونده های قوی بین ملت های دو کشور وجود دارد.

تسنیم

Print Friendly, PDF & Email