به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر، شهردار تبریز در این بازدید با بیان اینکه تقاطع غیر همسطح اتصال دهنده کوی های نصر و استانداری به همدیگر کارکرد فرامنطقه ای دارد، گفت: این طرح عمرانی نسبت به گذشته با سرعت بیشتری اجرا می شود و سعی بر این است تا با اتمام قسمت های باقیمانده، این تقاطع غیر همسطح در آینده نزدیک به بهره برداری برسد.

وی نقش این طرح عمرانی را در رونق بخشیدن به ساخت و سازهای کوی های نصر، استانداری و سپهر مهم ارزیابی کرد و گفت: تقاطع غیر همسطح حضرت ولیعصر در کاهش ترافیک و همچنین از بن بست خارج شدن این محلات موثر خواهد بود و تردد در مسیرهای کوی نصر ، اتوبان پاسداران و کوی استانداری به همدیگر محقق و ممکن می شود .

شهین باهر با بیان اینکه این پروژه به عنوان فاز اول اتوبان ولایت تلقی می شود، افزود: برای فاز اول اتوبان ولایت ۲۵۰ میلیارد ریال و در مجموع برای اتوبان ولایت یک هزار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

شهردار تبریز احداث دو پل را از مهمترین مشخصات فنی فاز اول اتوبان ولایت ذکر کرد و گفت: پل اول که بر روی اتوبان پاسداران در حال احداث است با هدف اتصال کوی نصر و استانداری به همدیگر و همچنین امکان دسترسی از این دو شهرک به اتوبان پاسداران طراحی شده است.

وی افزود: پل دوم نیز با هدف اتصال فاز دوم بزرگراه دوکمال به کوی سپهر و اتوبان پاسداران و کوی نصر احداث می شود.

شهین باهر در رابطه با آخرین وضعیت پروژه نیز اظهار داشت: تاکنون شاهد پایان یافتن جابجایی تاسیسات شهری و احداث سه رمپ بوده ایم و بزودی آسفالت ریزی مسیر اتصال دهنده کوی های نصر و استانداری، یک رمپ باقیمانده و سه لوپ نیز شروع می شود.

شایان ذکر است؛ شهردار تبریز در این بازدید از شهرداری منطقه ۵ به دلیل داشتن روحیه بسیجی و جهادی در طول احداث این پروژه تقدیر کرد.

به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر، شهردار تبریز در این بازدید با بیان اینکه تقاطع غیر همسطح اتصال دهنده کوی های نصر و استانداری به همدیگر کارکرد فرامنطقه ای دارد، گفت: این طرح عمرانی نسبت به گذشته با سرعت بیشتری اجرا می شود و سعی بر این است تا با اتمام قسمت های باقیمانده، این تقاطع غیر همسطح در آینده نزدیک به بهره برداری برسد.

وی نقش این طرح عمرانی را در رونق بخشیدن به ساخت و سازهای کوی های نصر، استانداری و سپهر مهم ارزیابی کرد و گفت: تقاطع غیر همسطح حضرت ولیعصر در کاهش ترافیک و همچنین از بن بست خارج شدن این محلات موثر خواهد بود و تردد در مسیرهای کوی نصر ، اتوبان پاسداران و کوی استانداری به همدیگر محقق و ممکن می شود .

شهین باهر با بیان اینکه این پروژه به عنوان فاز اول اتوبان ولایت تلقی می شود، افزود: برای فاز اول اتوبان ولایت ۲۵۰ میلیارد ریال و در مجموع برای اتوبان ولایت یک هزار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

شهردار تبریز احداث دو پل را از مهمترین مشخصات فنی فاز اول اتوبان ولایت ذکر کرد و گفت: پل اول که بر روی اتوبان پاسداران در حال احداث است با هدف اتصال کوی نصر و استانداری به همدیگر و همچنین امکان دسترسی از این دو شهرک به اتوبان پاسداران طراحی شده است.

وی افزود: پل دوم نیز با هدف اتصال فاز دوم بزرگراه دوکمال به کوی سپهر و اتوبان پاسداران و کوی نصر احداث می شود.

شهین باهر در رابطه با آخرین وضعیت پروژه نیز اظهار داشت: تاکنون شاهد پایان یافتن جابجایی تاسیسات شهری و احداث سه رمپ بوده ایم و بزودی آسفالت ریزی مسیر اتصال دهنده کوی های نصر و استانداری، یک رمپ باقیمانده و سه لوپ نیز شروع می شود.

شایان ذکر است؛ شهردار تبریز در این بازدید از شهرداری منطقه ۵ به دلیل داشتن روحیه بسیجی و جهادی در طول احداث این پروژه تقدیر کرد.

Print Friendly, PDF & Email