به گزارش سازه خبر به نقل از هیبنا، هوشنگ عشایری با اشاره به برگزاری مسابقه طراحی فضای فوقانی تونل راه آهن تهران-تبریز اظهار کرد: این اقدامات بهترین فرصت در راستای دست یابی به این دو هدف است. ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی با مشارکت ساکنان محلات قدیمی شهر نیز می تواند گام مهمی در حوزه بازآفرینی شهری محسوب شود.
وی با بیان اینکه در برنامه ملی بازآفرینی شهری توسعه فضاهای عمومی شهری در دستور کار قرار دارد، گفت: توسعه خدمات روبنایی و زیربنایی از جمله حوزه هایی است که در قالب این برنامه به آن توجه ویژه خواهد شد و دولت در این حوزه به عنوان یک حمایتگر نقش بازی خواهد کرد. نکته مهم دیگر آنکه رکن اصلی برنامه ملی بازآفرینی ابعاد اجتماعی و اقتصادی نوسازی بافت فرسوده است و نوسازی کالبدی به عنوان پیوست این برنامه قرار گرفته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در این جلسه در پاسخ به درخواست شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن برای اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده ۷۷ برای توسعه گران حوزه بافت فرسوده نیز گفت: مطابق با آیین نامه ابلاغی خردادماه دولت، تمامی معافیت ها و تسهیلات در نظر گرفته شده از امکانات دولتی برای مناطق محروم مشمول حال توسعه گران بافت فرسوده نیز خواهد شد.
وی با اشاره به مفاد تفاهم نامه منعقد شده افزود: این تفاهم نامه گام خوبی جهت شتاب دهی برای اجرای برنامه ملی بازآفرینی در شهر تهران خواهد بود.

منبع. سازه پرس

Print Friendly, PDF & Email