شهردار تبریز با اشاره به تبعات منفی عبور خط آهن از محدوده شهری گفت: طرح جدید خط آهن تبریز – میانه مانع توسعه کلانشهر تبریز شده و بحران حاشیه نشینی را در پی دارد.

به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر صبح امروز در صحن علنی شورای شهر با اشاره طرح دوفوریتی برخی از اعضای شورای شهر تبریز در خصوص خط آهن دو خطه تبریز – میانه اظهار کرد: این مسئله، اتفاق بزرگی است که نمی توان به آسانی از کنار آن گذشت، چرا که این طرح مانع توسعه کلانشهر تبریز در منطقه جنوبی این کلانشهر می شود.

وی افزود: خط آهن دو خطه تبریز – میانه در جنوب کلانشهر تبریز، ضمن جلوگیری از توسعه شهر، موجب ایجاد حاشیه‌نشینی و ساخت خانه‌های غیرمجاز در جنوب شهر می شود.

شهردار تبریز در ادامه با بیان اینکه این طرح قرار بود از ائل گلی تا ایستگاه راه آهن به صورت زیرزمینی احداث شود، ادامه داد: متأسفانه این طرح توسط وزارت راه و شهرسازی تغییر کرده و مقرر شده خاکریزی ۱۵ متری در جنوب شهر صورت گیرد که این مسئله موجب دیوارکشی و قطع ارتباط شهر با جنوب کلانشهر تبریز می شود.

وی در ادامه افزود: در جلسه اخیر با آقای آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی، این مسائل مطرح شد که متاسفانه به اعتراضات شهرداری تبریز توجه نکردند و طرح جدید را مصوب کردند که این پروژه در آینده معضل بزرگی را در تبریز ایجاد می کند.

وی در ادامه بر ضرورت ورود شورای شهر تبریز به این مسئله تأکید کرد و گفت: متأسفانه پایه های پل خط آهن در عباس میرزا درحال احداث هستند که باید سریعا به این موضوع ورود کنیم.

شهین باهر همچنین ادامه داد: اگر ایستگاه ها به صورت زیرزمینی در ترمینال و شهرک خاوران احداث شود، در این صورت این طرح منطقی و صحیح خواهد بود که می توان متروی تبریز نیز در این مسیر قرار گیرد.
که در انتها بارای اعضای شورا احداث خط اهن از ایل گلی تا راه اهن بصورت زیرزمینی تصویب گشت

Print Friendly, PDF & Email