بابک شریفی، با حکم ایرج شهین باهر شهردار تبریز به عنوان مدیرعامل سازمان عمران شهرداری کلانشهر تبریز  شد.

به گزارش نصر، طی حکمی از سوی ایرج شهین باهر شهردار کلانشهر تبریز ، بابک شریفی بعنوان مدیرعامل مدیرعامل سازمان عمران شهرداری کلانشهر تبریز منصوب گردید.
شریفی ، پیش از این در  شهرهای مهربان ، خامنه و اسکو به عنوان شهردار خدمت کرده است.

منبع:نصر نیوز

Print Friendly, PDF & Email