معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به توجه ویژه دولت به رونق بخش کشاورزی در آذربایجان غربی گفت: توسعه آبیاری نوین در استان از برنامه های دولت تدبیر و امید در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش نصر، علی مراد اکبری روز یکشنبه در حاشیه بازدید از کارگاه پروژه آبیاری بارانی در آغ چای شهرستان چایپاره افزود: این طرح در ۶۲ هزار هکتار از زمین های کشاورزی در حوضه آبریز ارس و زاب در دست اجراست.
وی این پروژه را شاهکار مهندسی در طول تاریخ کشور عنوان کرد و افزود: توسعه سامانه های نوین آبیاری در اراضی آبی در افزایش تولید و ارتقای بهره وری آب کشاورزی موثر است.
اکبری بیان کرد: طی سال گذشته در سطح ۲۸۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور طرح های آبیاری تحت فشار اجرا شد.
وی افزود: چند پروژه بزرگ آبیاری تحت فشار در کشور در حال اجراست که شامل طرح ۵۵۰ هزار هکتاری در خوزستان و ایلام، ۲۲۷ هزار هکتاری در غرب و شمال غرب کشور و پروژه ۴۶ هزار هکتاری در زابل است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این بازدید، گفت: این طرح از پیشرفت ۹۹ درصدی برخوردار است و اجرای شبکه فرعی آبیاری بارانی پروژه طرح آغ چای دشت چایپاره در ۲ هزار و ۴۶۵ هکتار از اراضی زراعی این منطقه اجرا می شود.
اسمعیل کریم زاده گفت: تاکنون بیش از ۵۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به سیستم های نوین آبیاری تجهیز شده است.
وی درباره تداخل اراضی ملی و مستثنیات اراضی واقع در منطقه آزاد ماکو نیز گفت: در راستای احقاق حقوق بهره برداران این مناطق لازم است این موضوع خارج از نوبت حل و تعیین تکلیف شود.
به گزارش ایرنا معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، رییس سازمان امور اراضی و مجری طرح شبکه های آبیاری و زهکشی غرب و شمالغرب کشور با هدف بررسی روند عملیات اجرایی پروژه شبکه آبیاری بارانی طرح آغ چای دشت چایپاره از این منطقه بازدید کردند.

منبع:نصر نیوز

Print Friendly, PDF & Email