به گزارش شهریار به نقل از شهرداری منطقه ۳ ، به جهت سهولت تردد تماشاگران به استادیوم یادگار امام (ره) مسیر دسترسی از جاده قدیم روستایی از آخر خیابان امامیه به ورودی استادیوم یادگار امام (ره) احداث می شود .

گفتنی است؛ در بازدیدی که به همین منظور توسط مرتضی موحدنیا شهردار منطقه ۳ و علیرضا اصغری مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شد بر اجرای هر چه سریعتر این پروژه با همکاری سازمان مدیریت پسماند و شهرداری منطقه ۳، تاکید شد. این خیابان با مشارکت منطقه ۳ با مدیریت پسماند احداث خواهد شد، که طول این خیابان ۱ کیلومتر و در عرض ۲۰ متر خواهد بود و هدف از اجرای پروژه سهولت تردد تماشاگران فوتبال و کاهش بار ترافیکی است.

لازم به ذکر است؛ این پروژه بنا به دستور شهردار تبریز جهت سهولت تردد تماشاگران عزیز احداث می شود.

منبع. شهریار نیوز

Print Friendly, PDF & Email