شهرداری تبریز هم که یکی از مدعیان در لیگ برتر سال گذشته به ویژه در دور گروهی بود، امسال نیز با چند بازیکن مطرح و چند بازیکن بومی تیم خود را بسته است. مهدی مرندی، لیبروی اصلی تیم ملی به تبریز منتقل شده و در کنار بازیکنی مثل امیر حسینی پاسور ۴۳ ساله شهرداری بازی خواهد کرد.

منبع : ورزش ۳

Print Friendly, PDF & Email