زیر ساخت ها جزء پر هزینه ترین بخش های مدیریتی شهر است که معمولا هم کمتر به چشم می آید اما برای اینکه مردم شهر بتوانند در آرامش و آسایش زندگی کنند لازم است زیرساخت های شهری محیا گردد ؛ حضور ایرج شهین باهر به عنوان شهردار شهرساز در مدیریت کلان شهر افق روشنی از توجه جدی به زیرساخت های شهری تبریز می داد.

زیر ساخت ها جزء پر هزینه ترین بخش های مدیریتی شهر در عین حال مهم ترین قسمت آن است که معمولا هم کمتر به چشم می آید اما برای اینکه مردم شهر بتوانند در آرامش و آسایش زندگی کنند لازم است زیرساخت های شهری مهیا گردد ؛ حضور ایرج شهین باهر به عنوان شهردار شهرساز در مدیریت کلان شهر افق روشنی از توجه جدی به زیرساخت های شهری تبریز می داد.

لزوم توجه مسئولان به وجود آتشانی ها پس از گسترش امکانات جدید که میتواند بستر آتش سوزی را فراهم می کند بیش از بیش احساس می شود ، البته باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که وظایف آتش نشانان صرفا به موضوع آتش سوزی محدود نمی شود.

در سال ۱۲۲۱ اولین ایستگاه آتش نشانی کشور در خیابان خاقانی تبریز افتتاح شده است ؛ تا سال اخیر که حدود ۱۷۶ سال از آن می گذرد ۲۰ ایستگاه آتش نشانی در شهر تبریز ایجاد شده بود و به مردم خدمت رسانی می کرد ، توجه شهین باهر به زیرساخت های شهری باعث شد در ۱۰ ماه اخیر ۳ ایستگاه آتش نشانی به ۲۰ موجود ایستگاه اضافه شود تا ایمنی شهر را ارتقا دهد و خسارت های احتمالی ناشی از حوادث را به حداقل برساند.

کانال های بزرگ هدایت آب های سطحی از ضروریات شهرسازی تبریز ، مورد توجه شهردار بوده و این باعث شده در ۱۰ ماه اخیر حدود ۷ کانال ایجاد شود که در بارش ها توانسته حجم عظیمی از آبهای سطحی بخش های مختلفی در شهر را کنترل نماید.

فضای سبز نیز به عنوان زیر ساخت های اجتماعی شهر در مدیریت شهین باهر بیشتر مورد توجه است و در این مدت کم بیش از ۱۰ پارک محله ای احداث شده که تعدادی هم در دست ساخت است.

لازم به یادآوری است موارد فوق بخشی از ایجاد زیرساخت ها در دوره مدیریتی فعلی شهری را شامل می شود که در رکود اقتصادی فعلی کشور که شهرداری ها را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده انجام شده است.

منبع : تابناک

Print Friendly, PDF & Email