سمپوزیوم مدیران شهرداری تبریز با حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی، قائم مقام شهردار، معاونین، مدیران کل، مناطق و سازمان های شهرداری برگزار شد.

به گزارش شهریار به نقل از معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، در این جلسه که با موضوعیت بررسی مسائل واحدهای شهرداری تشکیل شد، ابتدا معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با اشاره به تبصره ۴۱ بودجه سال ۱۳۹۷ مبنی بر برگزاری گردهمایی های ماهیانه مدیریت اظهار داشت که این جلسه می تواند گام محکمی برای هم اندیشی و احصاء مشکلات هر حوزه مدیریتی و همفکری برای رفع مشکلات در قالب از هم آموزی و به هم آموزی بردارد.

نیکوخصلت عضو شورای اسلامی به توجه مدیران شهرداری بر یکپارچگی و هماهنگی در شیوه های مدیریت تاکید کرد.

در ادامه مهندس شهین باهر، شهردار تبریز ضمن اشاره به جایگاه مدیریتی در شهرداری و مدیریت واحد شهرداری، جایگاه مدیران در شهرداری را مهم قلمداد کرد و بر این نکته تاکید داشت که چنین جلساتی باید با حضور همه مدیران برگزار و همه مدیران نسبت به پیاده سازی خروجی های آن اقدام کنند.

در ادامه نشست، مدیران در موعد زمانی تعیین شده به ارائه دیدگاه های خود پرداخته و مسائل حوزه های کاری خود را بیان کردند.

در پایان نشست، محمدباقر بهشتی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با جمع بندی نظرات مدعوین، بیان کرد: این سمپوزیوم محلی برای یادگیری و یادآموزی مدیران است و امیدواریم این نقطه نظرات با تعامل همه مدیران و واحدهای شهرداری منجر به ارائه راهکارهای سازنده برای پیشبرد امور شهرداری شود.

در پایان جلسه مقرر شد که اعضاء با تکمیل نظرات و ارائه راهکارهای سازنده خود در جلسه ماه بعدی حضور داشته باشند.

Print Friendly, PDF & Email