گزارش تصویری:  بازدید شهردار تبریز از کتابخانه باغ گلستان وخانه هنر تبریز و اثرات استاد بهتونی

 

photo_2018-06-03_13-52-57 photo_2018-06-03_14-13-05

photo_2018-06-03_14-13-07 photo_2018-06-03_14-13-08

photo_2018-06-03_14-13-11 photo_2018-06-03_14-13-15

photo_2018-06-03_14-13-20 photo_2018-06-03_14-13-22

photo_2018-06-03_14-13-36 photo_2018-06-03_14-13-56

photo_2018-06-03_14-14-10 photo_2018-06-03_14-14-12

 

Print Friendly, PDF & Email