محمدعلی مولاخواه به عنوان سرپرست اداره کل دفتر برنامه و بودجه شهرداری تبریز منصوب شد.

به گزارش شهریار، اکبر پورخردمند، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز در رابطه با این خبر گفت: مجموعه مدیریت برنامه و بودجه بعنوان یکی از حساس ترین واحدها در بودجه ریزی  تاثیر مستقیمی درعملکرد شهرداری دارد و در این زمینه انتظار می رود مسئولیت پذیری و تعهد نسبت به انجام وظایف محوله بیش از پیش باشد.

پورخردمند افزود: تمام تلاش ما در راستای ایجاد مجموعه ای خادم، کارا و پاسخگو  است و برای این امر همراهی و همکاری تمام مجموعه لازم است.

گفتنی است؛ پیش از این، رضا پاک نهاد به عنوان مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تبریز انجام خدمت می کرد.

Print Friendly, PDF & Email