مهندس ایرج شهین باهر، شهردار کلانشهر تبریز از مراحل اجرای پروژه پل عابر پیاده و موتور رو پارک عباس میرزا به بهاران بازدید و در جریان روند پیشرفت کار قرار گرفت.

به گزارش شهریار، پل عابر پیاده و موتور رو پارک عباس میرزا به پارک بهاران با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه بهره برداری قرار دارد.

این پل به منظور ارتباط قسمت شمالی و جنوبی اتوبان شهید کسائی جهت تردد بدون مشکل عابرین پیاده، پل اتصالی عابر گذر پارک بهاران با مبلغ ۱۹ میلیارد ریال اعتبار احداث می شود.

عملیات احداث پل فلزی عابرگذر پارک بهاران، که در حد فاصل خروجی ائل گلی و ورودی بلوار دکتر حسابی از نیمه تیر ماه سالجاری آغاز شده، در ضلع جنوبی اتوبان شهیدکسائی به ضلع شمالی اتوبان، به پارک عباس میرزا متصل می شود، به زودی خاتمه خواهد یافت.

پل عابر پیاده و موتور رو پارک عباس میرزا به بهاران، به طول ۱۱۰ و عرض ۵ متربا شکل خاص موجب دسترسی آسان و بدون حادثه شهروندان برای استفاده از پارک های بهاران و عباس میرزا به صورت عابر رو و موتور رو خواهد شد.

Print Friendly, PDF & Email