کاروان سفیران تبلیغی تبریز ۲۰۱۸ پس از عبور از شهرهای شمالی شکرو به لاهیجان گیلان رسید.

تبریز 2018 در لاهیجان

منبع:تبریز بیدار

Print Friendly, PDF & Email