نمایشگاه آثار مرحله اول مسابقه معماری باز آفرینی شهری تبریز

Untitled

افتتاحیه :  شنبه ۲۲ اردیبهشت – ساعت ۱۷

نمایشگاه: ۲۳ الی ۲۵ اردیبهشت – ساعت ۹ الی ۱۷

مکان: مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز

Print Friendly