نامه معاون قضایی و سرپرست معاونت پیشگیری از جرم دادگستری کل استان در خصوص رعایت مقررات ایمنی مربوط به احداث ساختمان

 

جهت دریافت نامه اینجا کلیک نمایید.

 ۹۰۱۱-۲۹۰-۶۲۰

Print Friendly