وزیر امور خارجه کشورمان می‌گوید امروز یک روز شرمساری بزرگ است که در آن اسرائیل فلسطینیان معترض را با خونسردی کشتار می‌کند و دولت‌های عرب در ماجرای انتقال سفارت غیرقانونی آمریکا با ترامپ همکاری می‌کنند.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان اقدام رژیم صهوینیستی در کشتار شمار بی‌شماری از فلسطینیان را محکوم کرد.

ظریف در پیامی توئیتری نوشت:

رژیم اسرائیل با خونسردی تعداد بی‌شماری از فلسطینیان را هنگامی که در بزرگترین زندان روباز جهان در حال اعتراض هستند، کشتار می‌کند. در عین حال، ترامپ انتقال سفارت غیرقانونی را جشن می‌گیرد و همکاران عرب وی به دنبال انحراف افکار هستند. روز شرمساری بزرگی است.

منبع:تسنیم

Print Friendly