موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان برگزار می کند:اولین همایش بین المللی اکولوژی منظر و بوم گردشگری

photo_2018-04-30_21-38-29

محورهای همایش:

سیستم های سبز شهری

تاثیر اقتصتدی و اکولوژیک تنوع زیست شهری

نقش اکولوژی منظر در توسعه پایدار

بوم گردشگری شهری و روستایی

نقش اقبیم در بوم گردشگری

روستاهای هدف گردشگری و بوم گردشگری

باغ های گیاه شناسی و گیاهان بومی دارویی در محیط شهری

 

محل همایش:تالار اندیشه پارک ائل گلی

زمان: ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۳:۰۰-۹:۰۰

 

Print Friendly