به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، در جهت شفاف سازی و استقرار شهرداری شیشه ای طبق سیاست های شورای اسلامی شهر و دستور شهردار محترم تبریز مقرر گردیده است که اطلاعات مربوط به پروژه های عمرانی و عملکردهای شهرداری تبریز در حوزه های مختلف عمرانی، ورزش، فرهنگی، معماری، برنامه ریزی، مالی در جهت اطلاع عموم نشر گردد.

گفتنی است در این بخش قراردادهای عمرانی شهرداری تبریز با قید عنوان قرارداد، تاریخ، مبلغ و معرفی نام پیمانکار در مناطق و سازمان های شهرداری تبریز به ارائه اطلاعات تکمیلی می پردازد. برای دسترسی به مشروح قراردادهای شهرداری تبریز به لینک زیر مراجعه فرمایید.

http://apd.tabriz.ir/Uploads/User/41/g96.pdf

Print Friendly, PDF & Email