به گزارش شهریار، دیدار مردمی شهردار کلانشهر تبریز در راستای تداوم ملاقاتهای مردمی وی با شهروندان صورت می گیرد که در آن شهروندان بدون واسطه به بیان مشکلات و مسائل خود با شهردار تبریز می پردازند.

در دیدار دکتر ایرج شهین باهر با شهروندان، شهرداران مناطق مختلف شهرداری کلانشهر تبریز و تعدادی از مدیران سازمانها و شرکت های تابعه شهرداری تبریز حضور داشته و به صورت موردی به مشکلات شهروندان رسیدگی کردند.

ملاقات مردمی شهردار کلانشهر تبریز  چهار شنبه بعد از ظهر در سالن آمفی تئاتر ساختمان مرکزی شهرداری تبریز جدید شهرداری تبریز برگزار شد.

جلب رضایتمندی شهروندان، ارتباط رودرو و بدون واسطه مردم با شهردار و تکریم ارباب رجوع از اهداف برگزاری جلسات ملاقات مردمی شهردار تبریز با شهروندان می باشد.

 

37713 37712

37728 37735

37729 37743

37711 37710

Print Friendly