شهردار تبریز در مراسم اففتاح رسمی تبریز ۲۰۱۸ در سالن همایش های بین المللی:

32

?از هزارن سال پیش تبریز و مردمش به مال نیک و طاعت پرودگار توصیف شده است

?عاشوراییان تبریز همواره در روزهای سخت سربلند بیرون آمده اند

?تبریزی ها پرچم دار بیرق انقلاب هستند

?تبریز به مناسبت انتخاب پایتخت گردشگری جهان اسلام کهن دیاری است که در همه روزگاران در برابر توفان‌ها سینه سپر کرده و در تاریخ نام و نشانی جاودانه یافته است

?اینجا سرزمین روشنایی‌ها و پاکی‌ها و خاستگاه مهر ایزدی است

?ارک تبریز هر بیننده‌ای را از واقعیتی حیران کرده تا ببینند ارک تبریز همچون پاسداری غیرتمند از فراز آسمان شهر را می پاید

?مردم این خطه از کشورمان به یک چشم شعله شعر دارند و در دیگر چشم شعار شمول دارد و امروز مفتخر به میزبانی رئیس جمهور هستند

?کوچه‌های تبریز یاد آور ستارخان، باقرخان و ثقه الاسلام است

?تبریز از منظر توسعه یافتگی یکی از مهمترین شهرهای منطقه است

Print Friendly, PDF & Email