دکتر ایرج شهین باهر،شهردار تبریز در جلسه علنی شورا:

30
?با روند فعلی و عدم تصویب بودجه، فصل کاری محدود تبریز پایان می یابد و ما نمی توانیم روند کارهای اجرایی و عمرانی شهر را تداوم بخشیم

?نباید بودجه ای نوشته و یا تصویب شود که قابلیت اجرایی نداشته باشد.

?اگر بتوانیم میدان صاحب آباد که الگوی میدان نقش جهان اصفهان است را احیا کنیم کاری ماندگار و اساسی در تبریز انجام داده ایم.

? پیشنهاد می کنم در جلسه ای غیر مستمع بند بند پروژه های اضافه و یا حذف شده به لایحه بودجه توسط کمیسیون عمران شورا را بررسی کنیم.

شهردار تبریر در مورد حذف فلکه خیام:

?شهردار ملزم به اجرای مصوبه شورای ترافیک است و پروژه فلکه خیام در این شورا تصویب شده است

?این پروژه هنوز تکمیل نشده است و بعد از تکمیل در خصوص نتایج حاصل از این تغییرات می توان سخن گفت

?در تابستانها ترافیک اساسی در حاده اىل گلی ایجاد می شود که باعث هدر رفت زمان و اذیت شهروندان می شود.

?انشالله بعد از تکمیل خروجی تغییرات در این میدان بررسی خواهد شد.

Print Friendly, PDF & Email