تخلفین شکاردر آذربایجان شرقی به انجام خدمات عمومی رایگان به میزان ۳۰۰ ساعت جایگزین شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

حکم شکارچیان غیرمجاز یک راس شوکا از منطقه‌ی حفاظت شده‌ی ارسباران (جنگل‌های دیزمار) بر اساس کشف گوشت شکار و کله و پاچه‌ی آن در منزل متخلفان، توسط قاضی دادگاه کیفری شهرستان خداآفرین صادر شد.

بر اساس این حکم متخلفان به انجام خدمات عمومی رایگان به میزان ۳۰۰ ساعت برای احداث پنج فقره ابشخور در منطقه‌ی حفاظت شده‌ی ارسباران و دیزمار جایگزین شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

منبع : پایگاه خبری ایسنای آذربایجان شرقی

Print Friendly, PDF & Email