گزارش تصویری:

بازدید شهردار و مدیر عامل قطار شهری ، از کارخانه سگمنت و خط ۲ مترو تبریز

 

photo_2018-04-15_13-19-51-300x200 photo_2018-04-15_13-20-31-300x200

photo_2018-04-15_13-20-57-300x200 photo_2018-04-15_13-21-02-300x200

photo_2018-04-15_13-21-17-300x200 photo_2018-04-15_13-21-23-300x200

Print Friendly, PDF & Email