به گزارش شهریار، دکتر ایرج شهین باهر در جلسه معارفه سردار مولوی به عنوان مدیر عامل جدید سازمان قطار شهری تبریز اظهار داشت: با توجه به اهمیت اجرا و تکمیل پروژه قطار شهری تبریز شهرداری تبریز این پروژه را در اولویت سایر پروژه های خود قرار می دهد و تمامی تلاش خود را در تامین اعتبارات مالی پیش بینی شده سهم شهرداری به کار خواهد بست.

 

B4C98148-640F-4226-BAA4-29F55609EB66 photo_2018-04-10_13-21-20

وی با اشاره به اینکه تعهدات تامین مالی پروژه قطار شهری به صورت مشترک است، افزود: ۵۰ درصد این اعتبار توسط شهرداری تبریز و ۵۰ درصد اعتبار نیز از طریق بودجه دولتی تامین می شود.

شهین باهر تصریح کرد: این در حالیست که طبق گزارش مدیران سازمان قطار شهری تبریز در سال های اخیر با پیگیری های شورای چهارم ۱هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود که نسبت سهم شهرداری تبریز به دولت ۶۰ به ۴۰ بود.

وی عنوان کرد: تا زمانی که مترو را پاک ترین و سریع ترین وسیله حمل و نقل عمومی راه اندازی نشود نباید انتظار داشته باشیم این شهر از آب و هوای پاک برخوردار باشد.

شهردار تبریز اظهار امیدواری کرد: روند تکمیل قطار شهری تسریع شود و با بهره گیری از تخصص و تجربه سردار مولوی قاطعانه در اتمام این پروژه قدم بر می داریم.

دکتر شهین باهر با تاکید بر اینکه شهرداری تبریز مصمم در پیشبرد اهداف این سازمان طبق برنامه ریزی های به عمل آمده است اعلام کرد: در حال حاضر تقویت فنی متوجه پروژه های عمرانی مترو نیست و در عین حال تامین اعتبار مالی برای تکمیل پروژه قطار شهری بیش از پیش مطرح است.

Print Friendly