چه کسی می‌تواند جلوی قانون بایستد؟

شهردار تبریز با اشاره به این‌که حکم قلع و قمع درختان با حضور نیروی انتظامی اجرا شد، تأکید کرد: مجموعه شهرداری و حضار مگر می‌توانستند از اجرای حکم جلوگیری کنند؟ چه کسی می‌تواند جلوی قانون بایستد؟ .

به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، ایرج شهین‌باهر در صحن علنی شورا در خصوص قلع و قمع درختان منطقه زعفرانیه تبریز اظهار کرد: این روزها همه طوری وانمود می‌کنند که بیش از سایرین ناراحت هستند و به نوعی دایه‌ی مهربان‌تر از مادر شدند، این در حالیست که خود شهرداری این درختان را کاشته بود و به طبع بیشتر از سایرین ناراحت است، ما حامی فضای سبز هستیم و اخیراً ۱۲۰ هزار اصله درخت در سطح شهر توسط شهرداری کاشته شده است.

وی در خصوص دلایل عدم توافق با شاکی این زمین، گفت: برای زمینی که به شهرداری تحویل داده شده و متعلق به شهرداری است، مگر می‌شود توافق کرد؟ اگر متعلق به شهرداری نبود، چرا درختکاری شده است؟ پرونده همچنان در دادگاه جریان دارد و برای پرونده‌ی جریانی نمی‌توان توافق کرد؛ چرا که مصداق تبانی به شمار می‌آید.

شهین‌باهر با تأکید بر این‌که از جریان‌های مختلف نباید برای تخریب شهرداری استفاده شود، خاطرنشان کرد: شهرداری و مردم بارها به دادگاه نامه نوشتند و دادگاه نیز از کاربری زمین اطلاع داشت و حتی به قلع و قمع اشجار رأی صادر شده است، در این بین نظر ماده ۷ تأثیر نداشت.

وی با بیان این‌که نسبت به این اتفاق شکایت کرده و موضوع را پیگیری می‌کنیم، خاطرنشان کرد: حتی مجموعه شهرداری هم برای جابه جایی درختان در مواقع مورد نیاز باید مجوز دریافت کند.

منبع :پایگاه خبری ایسنای آذربایجان شرقی

Print Friendly, PDF & Email