موزه بازار و مشاغل تبریز یکی از منحصر بفردترین موزه های کشور میباشد که توسط شهرداری منطقه هشت در مجاورت بازار تاریخی تبریز احداث شده است.این موزه به همت برادران سرابی تشکیل شده و شامل تمام اشیاء بکار رفته در مشاغل سنتی تبریز است.معماری این موزه متاثر از بافت تاریخی محدوده بازار و یخچال صادقیه  میباشد که طرح های خاص سنتی  توسط معماران بنام تبریز در این مجموعه  اجرا شده است.این موزه اولینی دیگر به اولینهای تبریز افزوده است.

منبع:نصر نیوز
Print Friendly, PDF & Email