همزمان با فرا رسیدن یوم الرغایب و در راستای کاهش ترافیک مسیر و تسهیل در امر تردد وسایل نقیله عملیات تعریض موقت مسیر وادی رحمت به شهرک اندیشه در حال اجراست

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۷ تبریز مهندس علی فرخی شهردار منطقه با اعلام این خبر گفت: همزمان با فرا رسیدن یوم الرغایب و در راستای کاهش ترافیک مسیر و تسهیل در امر تردد وسایل نقیله عملیات تعریض موقت مسیر وادی رحمت به شهرک اندیشه در حال اجراست.

گفتنی است با توجه به وجود ترافیک سنگین در روز یوم الرغایب شهرداری منطقه ۷ تبریز اقدام به تعریض موقت این مسیر توسط معاون خدمات شهری و اجرایی منطقه نموده است.

IMG_20180319_182527

Print Friendly, PDF & Email