به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۸، مهندس ابهری طرح سنتی سازی پل دارایی را در جهت همخوانی این پل با بافت تاریخی منطقه و مسجد صاحب الامر اعلام کرد و افزود: با توجه به مجاورت پل دارایی با مسجد تاریخی صاحب‌الامرو بدستور شهردار محترم منطقه ۸، طرح نوسازی و زیباسازی این پل را در دو ضلع شرقی وغربی دردستور کار معاونت فنی و عمرانی قرار دادیم تا بدمنظری های پل دارایی را حل نمائیم.
وی اضافه کرد:طی ماه اخیر، عوامل عمرانی منطقه ۸ جهت افزایش زیبایی های این پل و همخوانی با بافت تاریخی منطقه، عملیات سنتی سازی و نماکاری پل دارایی رادر دو ضلع شرقی و غربی با سنگ اسپراخون اجرائی نموده و از طرح های سنتی الهام گرفته از معماری تبریز قدیم درنماسازی پل استفاده شده است.
مهندس ابهری افزود:بعد از تکمیل عملیات نماسازی داخلی و خارجی پل با سنگ اسپراخون، طی روزهای اخیر عملیات نصب نرده ها و پایه چراغ های طرح سنتی را در پل دارایی اجرائی نموده و با تکمیل عملیات اجرائی این پل را در آستانه نوروز به بهره برداری رساندیم.
ابهری در پایان افزود: با پایان عملیات نوسازی پل دارایی، به زودی عملیات مرمتی و سنتی سازی پل شهید بهشتی را آغاز خواهیم نمود.

 

IMG_3517

IMG_3550

Print Friendly, PDF & Email