گزارش تصویری:

این اقدامات در راستای طرح استقبال از بهار و به منظور روان سازی تردد عمومی صورت می‌گیرد.

 

35046 35045

35047 35044

IMG_20180310_111400_034 IMG_20180310_111357_975

35026 IMG_20180310_111353_008

photo_2018-03-11_00-38-03 doownload

photo_2018-03-05_14-22-14 photo_2018-03-11_00-39-31

photo_2018-03-11_00-42-38 photo_2018-03-08_16-22-14

photo_2018-03-11_00-47-23 photo_2018-03-11_00-48-32

photo_2018-03-11_00-47-53 photo_2018-03-11_00-49-27

photo_2018-03-08_07-38-12 photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۷_۱۳-۲۴-۱۴

photo_2018-03-08_07-38-08 IMG_20180312_082929_452

IMG_20180312_082927_557 IMG_20180312_082926_625

IMG_20180312_082925_405 IMG_20180312_082923_865

IMG_20180312_082923_020 IMG_20180312_082921_387

IMG_20180312_082919_657 IMG_20180312_082918_250

Print Friendly, PDF & Email