کمیته بادی بالانس و انجمن ورزش مادران به مناسبت روز درختکاری مراسم ویژه ای را در کرمانشاه برگزار می کند .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی ، این همایش قرار است از ساعت ۹:۰۰ دالی ۱۱:۰۰ روز سه شنبه ۱۵ اسفندماه در محل دانشگاه رازی کواقع در باغ ابریشم کرمانشاه برگزار گردد .

منبع فدراسیون ورزشهای همگانی جمهوری اسلامی ایران

Print Friendly