کاروان تیم شهرداری تبریز برای بازی با نفت مسجدسلیمان، به سمت اهواز حرکت کرد

منبع سازمان ورزش شهرداری تبریز

Print Friendly, PDF & Email