رئیس بهره برداری گاز مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: با احداث ۱۴ ایستگاه گاز در سال جاری، علاوه بر ایجاد زیرساخت های اشتراک پذیری جدید، شبکه گاز شهری تبریز تقویت شد.

خسرو آریان پور با اشاره به نقش ایستگاه های احداثی در پایداری جریان گاز مصرفی مشترکان به خصوص در فصول سرد سال افزود: در زمان حاضر شهرستان تبریز دارای ۱۶۸ ایستگاه گاز است.

وی با اشاره به سایر اقدامات اجرایی در راستای پایداری و تداوم جریان گاز شهرستان تبریز ادامه داد: علاوه بر حفظ و نگهداری مستمر تأسیسات گازرسانی، افزایش ظرفیت اسمی ایستگاه های موجود نیز در دستور کار بوده و در همین راستا تغییر ظرفیت ایستگاه CGS شماره یک تبریز از ۳۰۰ هزار مترمکعب به ۶۰۰ هزار مترمکعب بر ساعت در حال اجراست.

آریان پور با اشاره به ظرفیت سازی های لازم برای تأمین گاز بخش های صنعتی اظهارکرد: بخش صنعت و تولید، موتور محرکه اقتصاد شهرستان بوده و تقویت این حوزه علاوه بر ارتقای ارزش افزوده و شاخص های رفاه منجر به کاهش آلایندگی های زیست محیطی و بهبود شرایط آب و هوایی می شود.

رئیس بهره برداری گاز مرکز استان اظهار کرد: در صورت صرفه جویی بیشتر همشهریان در بخش های خانگی با راهکارهای بسیار ساده و بدون هزینه، امکان انتقال گاز به بخش های زیرساختی فراهم می گردد و بر عکس درصورت تداوم مصرف بی رویه و عدم مدیریت مصارف به خصوص در فصول سرد سال مجبور به افزایش حجم گاز تحویلی به بخش خانگی و استفاده بخش های صنعتی و تولیدی از سایر فرآورده های میان تقطیر خواهیم بود.

وی اعلام کرد: شهرستان تبریز با تحت پوشش قراردادن ۶۹۰ هزار و ۷۱۹ مشترک گاز طبیعی، بیشترین حجم اشتراک پذیری گاز در استان آذربایجان شرقی را به خود اختصاص داده است.

منبع:نصر نیوز

Print Friendly, PDF & Email