با حضور دکتر آجودان زاده و دکتر صادق زاده از اعضای محترم شورای شهر؛ حاج جلیل باحجب فرمانده حوزه۳؛ سرهنگ عباسی فرمانده بسیج الغدیر؛ #دکتر_عبدی قائم مقام سازمان ورزش؛ #مهندس_رنجبر مدیربازرسی سازمان ورزش؛ اسماعیل تقی پور و فرهاد فخیم کارشناس و افتخار فوتسال آسیا؛ سرپرستان و مربیان ؛ سایر میهمانان عزیز و بازیکنان🙏

Print Friendly