به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۳ تبریز، مرتضی موحدنیا افزود: مسیرگشایی امتداد ارتش با اعتباری بالغ بر ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، در عرض ۵۵ متر و طول آن ۵۰۰  احداث می‌شود.

شهردار منطقه ۳ تبریز از خاکبرداری پروژه مسیرگشایی امتداد ارتش به کمربندی میانی خبر داد و گفت: این پروژه در کمتر از یک سال اجرا و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

موحدنیا اضافه کرد: با آزادسازی اراضی پادگان، با حجم بالایی از فضای باز روبرو خواهیم شد که در اینجا استفاده مناسب و منطقی از این فضا مستلزم درایت و مدیریت مجموعه شهرداری و سایر نهاد های شهری مرتبط است.

وی اظهار کرد: با توجه به مراحل انتقال پادگان ارتش به خارج از شهر و الحاق وسعت قابل‌توجهی از محدوده این پادگان به شهر، زمینه‌های لازم برای تعریف و اجرای پروژه‌های مرتبط فراهم شده است.

1 (3)

Print Friendly, PDF & Email