به گزارش شهریار، این سمینار با رویکرد ترغیب مجریان و مشاورین مرتبط با پروژه های عمرانی کلانشهر تبریز در زمینه استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های سنگ های بومی تشکیل شد.

مهندس صدیقی، رییس انجمن کارفرمایی سنگبران استان به عنوان سخنران تخصصی در خصوص پتانسیل های استان در این زمینه و دکتر نیک رزم استاد اقتصاد سنگ و عضو هیات علمی دانشگاه علمی و کاربردی سازمان مدیریت صنعتی در خصوص سهم استان از بازار کشوری و صادرات در این سمینار به تدریس پرداختند.

در حاشیه کنفرانس که در محل سالن اجتماعات شهرداری مرکز از ساعت ۱۰ الی ۱۲ روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه در حال برگزاری بود، نمونه ای از سنگ های زیتنی ساختمانی در معرض دید شرکت کنندگان قرار گرفت.

گفتنی است؛ انجمن کارفرمایی سنگبران استان و اتاق بازرگانی و صنعت معدن و تجارت در برگزاری این سمینار مشارکت داشته اند.

00 0

0 (1) 0 (3)

 

Print Friendly, PDF & Email