درحاشیه دیدار امام جمعه تبریز با مدیران و بازیکنان تیم بسکتبال شهرداری تبریز؛

?وقتی حاج آقا آل هاشم با بازیکن خارجی شهرداری به زبان #انگلیسی صحبت میکند

?صبح امروز درحاشیه دیدار امام جمعه تبریز با مدیران و بازیکنان تیم بسکتبال شهرداری تبریز، حاج

آقا آل هاشم با تسلط کامل به زبان انگلیسی با بازیکن کروات تیم شهرداری تبریز گفتگو کرد و موفقیت این تیم را به وی تبریک گفت.

?این میزان تسلط امام جمعه محبوب تبریز به زبان انگلیسی در نوع خود جالب توجه و قابل تقدیر است.

منبع آذربایجان

Print Friendly