یروزی لیگ برتر والیبال شهرداری تبریز وراهیابی به مرحله نیمه نهایی را خدمت مدیرعامل محترم وسرمربی وبازیکنان وپرسنل زحمتکش سازمان ورزش تبریک عرض مینماییم

منبع سازمان ورزش شهرداری تبریز

Print Friendly