مدیرکل دفتر طرح‌های آب و فاضلاب کشور گفت: با توجه به تعداد و پراکندگی که درروستاها وجود دارد و مسئله آب و تأمین و توزیع آن بسیار حائز اهمیت بوده، از این رو بهره‌مندی در فاضلاب روستایی کمتر از یک درصد است.

 کامران اسماعیلی اظهار کرد: در سطح کشور بهره‌مندی مردم در نقاط شهری از شبکه‌های فاضلاب حدود ۴۷ درصد است.

وی افزود: با توجه به تعداد و پراکندگی که در روستاها وجود دارد و مسئله آب و تأمین و توزیع آن بسیار حائز اهمیت بوده، از این رو بهره‌مندی در فاضلاب روستایی کمتر از یک درصد است.

مدیرکل دفتر طرح‌های آب و فاضلاب کشور خاطرنشان کرد: در برنامه توسعه ششم میزان بهره‌مندی فاضلاب روستایی را به ۳ درصد خواهیم رساند.

وی ادامه داد: منابع مالی مورد نیاز برای افزایش شاخص بهره‌مندی روستایی کشور و مجهز به تجهیزات مدرن از بانک توسعه اسلامی و منابع ملی پیش‌بینی شده است.

اسماعیلی ابراز کرد: تا دو سال آینده و طبق پیش‌بینی‌های انجام شده در برنامه توسعه ششم می‌خواهیم یک و نیم درصد شاخص فاضلاب روستایی را افزایش دهیم.

وی متذکر شد: البته این شاخص‌ها به معنای این نیست که روستاها فاقد سیستم دفع بهداشتی فاضلاب هستند، بلکه منظور سیستم‌های مدرن جمع‌آوری تصفیه فاضلاب مطابق سیستم شهرهاست.

مدیرکل دفتر طرح‌های آب و فاضلاب کشور اضافه کرد: در تمام روستاهای کشور روش دفع بهداشتی فاضلاب روش چاه‌های جذبی است که یک روش دفع بهداشتی بوده و فاضلاب را از محوطه روستا جمع‌آوری می‌کند و دفع در زمین انجام شده است.

وی با بیان اینکه در روستاهای کشور وابستگی برای تأمین آب از طریق چاه‌ها و آب‌های زیرزمینی بیشتر است، افزود: در تمام روستاها وابسته به چاه و چشمه هستیم که از آب‌های زیرزمینی تأمین می‌شوند.

اسماعیلی اذعان داشت: متاسفانه در سال‌های گذشته کاهش بارش‌ها و خشکسالی باعث شده تا سطح سفره‌های آب زیرزمینی پایین بیاید که مشکلات زیادی را برای روستاها ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: چاه‌ها در سراسر کشور پراکنده هستند و نسبت به منابع آب شهری آسیب‌پذیرترند و در سال‌ دچار خشکسالی هستند، از این رو ما به دنبال چاه‌های جدید و احیای دوباره آن برای تأمین آب شرب روستاها هستیم .

منبع:نصر نیوز

Print Friendly